Tag Archives: lập trình cặp

Lập trình viên chuyên nghiệp, bắt đầu từ đâu?


2014-09-17 18.57.122014-09-17 18.57.47

Danh sách TỐI THIỂU mà mọi chuyên gia phần mềm nên thông thuộc:

  • Design patterns: Bạn PHẢI miêu tả được tất cả 24 pattern trong cuốn sách của GOF  và có kinh nghiệm thực tế với rất nhiều pattern khác trong các cuốn sách POSA (?).

  • Design principles: Bạn NÊN biết về các nguyên lý SOLID và hiểu biết kĩ các nguyên lý thành phần khác.

  • Methods: Bạn NÊN hiểu : XP, Scrum, Lean, Kanban, Waterfall, Structured Analysis và Structured Design.

  • Disciplines: Bạn NÊN code được : TDD, Object Oriented design, Structured Programming, Continous Integration, và Pair Programming.

  • Artifacts: Bạn NÊN biết cách dùng: UML, DFDs, Structure Chát, Petri Nét, State Transition Diagrams and Tables, flow charts, and decision tables.

(Trích Chương 1: professionalism , The Clean Coder – A code of conduct for professional programmers , Robert C. Martin)

Advertisements

Pair programming- Lập trình cặp: why use it, what is it and how to use?


Tóm tắt

Lập trình Cặp (Pair-Programming) là cách hai lập trình viên cùng làm việc trên chỉ một máy tính, một người lái (driver), một người làm hoa tiêu (navigator), thú vị hơn bạn tưởng tượng nhiều. Việc hoán đổi vai trò liên tục giúp cho giao tiếp thông suốt, họ cùng nhau hoàn thành công việc tốt hơn và nhanh hơn khi họ làm một mình. Người lái tập trung vào sách lược – viết mã nguồn sạch có thể chạy được. Hoa tiêu tập trung và chiến lược – cách mã nguồn phù hợp với thiết kế chung, trường hợp kiểm thử nào sẽ “lái” mã nguồn đi đúng hướng và những tái cấu trúc nào sẽ cải thiện toàn bộ mã nguồn của chương trình. Các cặp tự tổ chức thông qua việc chọn thành viên phù hợp nhất với tác vụ hiện thời. Trong mỗi cặp, việc hoán đổi vai trò được thực hiện sau vài tiếng để chia sẻ tầm nhìn và kiến thức. Bài viết này được trích từ cuốn sách The Art of Agile Development (tạm dịch: Nghệ thuật Phát triển Phần mềm theo Phương pháp Linh hoạt) của tác giả James Shore và Shane Warden, được xuất bản bởi O’Reilly). Lập trình cặp: Chúng ta giúp nhau thành công Continue reading Pair programming- Lập trình cặp: why use it, what is it and how to use?