Có hai kiểu lập trình viên


VinaCode

Bài viết được dịch từ blog Coding Horror

Trái ngược với điều mà chúng ta thường lầm tưởng, không phải là có 14 kiểu lập trình viên. Thực ra chỉ có 2 kiểu mà thôi, như Ben Collins-Sussman đã nhắc nhở chúng ta.

Chỉ có 2 loại lập trình viên trên thế giới này mà thôi.Chỉ có 2 loại lập trình viên trên thế giới này mà thôi.

Có hai “lớp” lập trình viên trong thế giới phát triển phần mềm: tôi sẽ gọi họ là nhóm 20% và nhóm 80%.

Những người thuộc nhóm 20% này thì nhiều khi được gọi là những lập trình viên “alpha” — họ là những nhà lãnh đạo (leader), người tiên phong, những người tạo ra xu hướng, là dạng người mà những công ty phần mềm lớn như Google và Fog Creek đang săn lùng để tuyển dụng. Những người này là những người đầu tiên đã cài đặt Linux tại nhà vào những…

View original post 1,493 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s