Pair programming- Lập trình cặp: why use it, what is it and how to use?


Tóm tắt

Lập trình Cặp (Pair-Programming) là cách hai lập trình viên cùng làm việc trên chỉ một máy tính, một người lái (driver), một người làm hoa tiêu (navigator), thú vị hơn bạn tưởng tượng nhiều. Việc hoán đổi vai trò liên tục giúp cho giao tiếp thông suốt, họ cùng nhau hoàn thành công việc tốt hơn và nhanh hơn khi họ làm một mình. Người lái tập trung vào sách lược – viết mã nguồn sạch có thể chạy được. Hoa tiêu tập trung và chiến lược – cách mã nguồn phù hợp với thiết kế chung, trường hợp kiểm thử nào sẽ “lái” mã nguồn đi đúng hướng và những tái cấu trúc nào sẽ cải thiện toàn bộ mã nguồn của chương trình. Các cặp tự tổ chức thông qua việc chọn thành viên phù hợp nhất với tác vụ hiện thời. Trong mỗi cặp, việc hoán đổi vai trò được thực hiện sau vài tiếng để chia sẻ tầm nhìn và kiến thức. Bài viết này được trích từ cuốn sách The Art of Agile Development (tạm dịch: Nghệ thuật Phát triển Phần mềm theo Phương pháp Linh hoạt) của tác giả James Shore và Shane Warden, được xuất bản bởi O’Reilly). Lập trình cặp: Chúng ta giúp nhau thành công Continue reading Pair programming- Lập trình cặp: why use it, what is it and how to use?

Advertisements

Cách thực hành Test-Driven Development (TDD) – JamesShore


Test-Driven Development Bài dịch từ: http://www.jamesshore.com/Agile-Book/test_driven_development.html

TDD giúp chúng ta viết ra những đoạn code tốt được thiết kế tốt và được test cẩn thận thông qua nhiều bước nhỏ nhưng chắc chắn.

“Điều mà các ngôn ngữ lập trình thực sự cần là hướng dẫn sử dụng: “Do what I mean” – một câu nói đùa trong giới lập trình. “Làm điều mà ý tôi nói thế chứ đừng có làm điều tôi nói”. Lập trình đòi hỏi rất khắt khe. Nó yêu cầu sự hoàn hảo, bền vững, cần nhiều tháng, nhiều năm cố gắng. Tuyệt vời nhất, những lỗi trong lập trình làm cho code không thể compile. Tệ nhất, chúng tạo nên những bug mà âm thầm chờ đợi đến đúng thời điểm và tạo ra những thiệt hại ghê gớm nhất.

Con người chẳng bao giờ hoàn hảo.  Vì vậy, các phần mềm luôn luôn có lỗi.

Thật là tuyệt nếu mà có 1 công cụ nào đó có thể báo cho bạn biết những lỗi lập trình của bạn ngay lập tức khi bạn vừa tạo ra nó  . Một công cụ tuyệt vời đén mức mà giúp chúng ta gần như không cần phải debug nữa?

Thực sự thì có một công cụ như vậy, hoặc nói cách khác, một kỹ thuật. Đó là “dùng test để lèo lái việc phát triển phần mềm” – Test-Driven Development (TDD). TDD thực sự giúp chúng ta đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe của lập trình ở trên. Continue reading Cách thực hành Test-Driven Development (TDD) – JamesShore